Onnagata

Male actors who impersonate women in Japanese kabuki theatre
Điệu nhảy Sagimusume (Heron Maiden) do onnagata Akifusa Guraku biểu diễn năm 2011

Onnagata (女形/女方?, lit. "vai nữ") (cũng là oyama (女形, oyama?)) là những diễn viên 22 nam đóng vai nữ trong nhà hát kabuki.[1]

Tham khảo

  1. ^ “Three Actors”. World Digital Library. Truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2013.
Tiêu đề chuẩn Sửa dữ liệu tại Wikidata
  • NDL: 00568890
Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến văn hóa Nhật Bản này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
  • x
  • t
  • s